วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2556

แผ่นพลาสติก / แผ่นอะคริลิก สีแดง P-136 ยี่ห้อ PAN Glas


แผ่นพลาสติก / แผ่นอะคริลิคสีแดง  P-136  ยี่ห้อ  PAN Glas

ถามราคาแผ่นอะคริลิค : บริษัท แพน เอเซีย อุตสาหกรรม จำกัด

คุณบอล
โทร. : 02-326-0500 ต่อ 14  
มือถือ : 086-3676488

 
web : www.panglas.com ( หน้าเว็บหลัก )
รายละเอียดสินค้าอื่นๆ web1 : Dr-Acrylic
รายละเอียดสินค้าอื่นๆ web2 : PanShop
รายละเอียดสินค้าอื่นๆ web3 : PanGlas
รายละเอียดสินค้าอื่นๆ web4 : thaiacrylic 
รายละเอียดสินค้าอื่นๆ web5 : panglas-market

ตัวแทนจำหน่าย ร้าน ไอทีที ไอ พลาสติก จำกัด (วงเวียน22)

( หมายเหตุ สอบถามทาง e-mail ก่อนก็ได้ครับ และทางบริษัทจะติดต่อกลับอีกครั้งหนึ่งครับ)

วันเสาร์ที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2556

ราคาแผ่นพลาสติกอะคริลิคใส-สี 5 มิล

ราคาแผ่นอะคริลิค 5 มม

แผ่นอะคริลิค 5 มม สีใส 4x6 ฟุต (123x184cm) :=  xxxx บาท

แผ่นอะคริลิค 5 มม สีใส 4x8 ฟุต (123x245cm) :=  xxxx บาท

=================================================

แผ่นอะคริลิค 5 มม สีต่างๆ  4x6 ฟุต (123x184cm) :=  xxxx บาท 

แผ่นอะคริลิค 5 มม สีต่างๆ  4x8 ฟุต (123x245cm) :=  xxxx บาท

=================================================

แผ่นอะคริลิค 5 มม ใสต่างๆ  4x10 ฟุต (130x310cm) :=  xxxx บาท

แผ่นอะคริลิค 5 มม สีต่างๆ  4x10 ฟุต (130x310cm) :=   xxxx บาท


ถามราคาแผ่นอะคริลิค : บริษัท แพน เอเซีย อุตสาหกรรม จำกัด

คุณบอล
โทร. : 02-326-0500 ต่อ 14  
มือถือ : 086-3676488


รายละเอียดสินค้าอื่นๆ web1 : Dr-Acrylic
รายละเอียดสินค้าอื่นๆ web2 : PanShop
รายละเอียดสินค้าอื่นๆ web3 : PanGlas
รายละเอียดสินค้าอื่นๆ web4 : thaiacrylic 
รายละเอียดสินค้าอื่นๆ web5 : panglas-market

หมายเหตุ สอบถามทาง e-mail ก่อนก็ได้ครับ และทางบริษัทจะติดต่อกลับอีกครั้งหนึ่งครับ)